دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۵۲۵۱۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۱۸۳۷۲۱۸ ۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۱۸۳۷۲۱۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوچه خدابنده لو ، کوچه کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4

آخرین اخبار و اطلاعیه های شرکت بازرگانی شیمیایی امیر

موحدی تجارت کهن سایت تخصصی شیمیایی افتتاح شد

سایت خرید و فروش تخصصی مواد شیمیایی موحدی تجارت کهن افتتاح شد


شما در نشانی www.Trademov.com میتوانید این سایت را مشاهده نمایید